Inici » Recursos

Arxiu: Recursos

Documentació de suport sobre Reforma Fiscal

 Documentació de suport per a les entitats, relativa a la i
nformació traslladada a les xerrades sobre Reforma Fiscal que van txerrada entitats 0302 2enir lloc aquest mes de febrer.

Informar-vos també que si teniu qualsevol dubte sobre els continguts podeu enviar un correu electrònic a Suport Associatiu, a l’adreça info@suport.org, on seran ateses les consultes que plantegeu i se us facilitarà la informació que demaneu per ajudar-vos a fer front a aquests nous reptes.

EL BUTLLETI DE LES ENTITATS

EL BUTLLETÍ, UNA EINA BÀSICA PER DINAMITZAR EL VOSTRE WEB

El Butlletí és l’eina imprescindible de comunicació dels Editors del Web amb els Membres (socis de l’entitat i/o seguidors de la web). La confecció d’un Butlletí és molt àgil i permet una ràpida selecció dels continguts de la Web que s’hi publicaran i dels destinataris als que s’enviarà
Objectiu dels Butlletins: Fer trameses regulars per mail, per informar de nous continguts publicats a la Web o per comunicar puntualment qualsevol informació.
Confecció dels Butlletins: Amb un simple clic, als Butlletins s’hi poden incorporar continguts del web dels patrons Notícies, Actes d’Agenda, Projectes, Documents i/o Serveis. Clicant sobre el títol de cada contingut publicat al Butlletí, el destinatari enllaçarà directament a la pàgina de la web on es publica aquest contingut
També es pot incorporar un contingut específic a cada Butlletí. Aquest contingut específic pot ser una introducció als continguts incorporats. També pot ser l’únic contingut del Butlletí, per exemple la comunicació ; puntual de qualsevol informació.
Destinataris dels Butlletins:
Subscriptors: Si els Editors han activat l’apartat Butlletí del menú horitzontal, qualsevol usuari pot ser destinatari d’un Butlletí omplint el formulari de subscripció de l’apartat. A partir de la versió 2.1.1. de cliCportal en la que es van incorporar els apartats de patró Registre, es recomana desactivar l’apartat Butlletí i en tot cas facilitar la subscripció al Butlletí tal com s’indicarà al punt 3
Membres: Es pot ser destinatari d’un Butlletí, si s’està donat d’alta com a Membre i es té informada una adreça eMail vàlida. Hi ha tres maneres de donar d’alta Membres:
1. Individualment, els Editors de la Web, utilitzant el formulari d’edició membres de l’apartat Membres de la Intranet
2. Col·lectivament, els Editors del Web, a partir d’un arxiu Excel (per exemple) amb les dades dels Membres que es vulguin carregar (enllaç Carregar de la pàgina inicial de l’apartat Membres)
3. Individualment, qualsevol persona interessada, utilitzant un formulari d’un apartat de patró Registre (en aquest cas els Editors hauran configurat a quina Categoria de Membres quedaran assignades les persones que es registrin i també poden configurar que es requereixi la seva validació per tal que l’alta com a Membre sigui efectiva)
Classificació dels Membres: Els Membres poden ser assignats a una o més Categories. Les Categories cal crear-les a Intranet > Configuració General > Categories de membres. L’assignació de Membres a Categories es pot fer individualment al formulari d’edició del membre o col·lectivament a l’enllaç Classificar a la pàgina inicial de l’apartat Membres.
Enviament dels Butlletins: Quan envieu un Butlletí tindreu la opció de seleccionar els destinataris, la qual cosa permetrà enviar-lo a tots els Membres o bé restringir l’enviament a Membres de determinades Categories. Per exemple, podríeu enviar un Butlletí només als Membres de la Junta, si prèviament heu creat la Categoria ‘Junta’ i hi heu assignat els Membres corresponents

Llegir més